เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด DATAMAX M-Class Mark II

The M-Class is a compact, industrial-strength printer that offers outstanding value with a broad range of features.  The smaller footprint is ideal when users need the power of industrial printers but must consider space limitations.  The M-Class has proven to be the perfect solution for warehouse, healthcare, logistics and retail applications. The modular design of the M-Class makes maintenance and part replacement easy, and the flexible design allows for a variety of options to be upgraded in the field. 


  • M Class Mark II.jpg
    เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil รุ่น M-4206Mark II เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม แต่มีข้อจ...

  • M Class Mark II.jpg
    เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil รุ่น M-4210Mark II เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม แต่มีข้อจ...

  • M Class Mark II.jpg
    เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil รุ่น M-4308Mark II เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม แต่มีข้อจ...