เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ DATAMAX

DATAMAX Barcode Printer

Datamax-O’Neil offers a broad range of Industrial Barcode Printers for a variety of applications and duty cycles to meet the needs of many industries.  Our world class printers cover a broad range of printing solutions from customers printing less than 4000 labels per day to 24/7 mission critical printing needs.

 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วย ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่า ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โลจิสติก พิมพ์ติดฉลากยา ติดตามสินทรัพย์