เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด DATAMAX I-Class Mark II

Datamax I-Class Industrial Barcode Printer

 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil I-Class Mark II เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วย ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่า ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โลจิสติก พิมพ์ติดฉลากยาและการติดตามสินทรัพย์