เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol รุ่น DS4208

เครื่องอ่านบาร์โค้ด2D ยี่ห้อ Motorola หรือ symbol รุ่น DS4208 เป็นอุปกรณ์ที่คงทน และผ่านการทดสอบด้านความทนทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว DS4208 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น แม้ภายหลังจากโดนความร้อน ความเย็น ฝ่นุ ละออง การทำเครื่องดื่มหกใส่และการหล่นกระแทกติดต่อกัน 2,000 ครั้งก็ตาม สามารถสแกนบาร์โค้ด จากหน้าจอโทรศัพท์ได้