เครื่องอ่านบาร์โค้ด YOUJIE รุ่น YJ3300

YUJIE 3300 Barcode Scanner by Honeywell

 เครื่องอ่านบาร์โค้ด YouJie 3300 หัวอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์เส้นเดียว สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายสำหรับสแกนบาร์โค้ดได้ถูกต้องมากยื่งขึ้น การประมวลผลส่งข้อมูลทำได้รวดเร็ว YouJie 3300 เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก, การขนส่งและการจัดการโลจิสติก, การติดตามตัวอย่าง การควบคุมสินค้าคงคลัง เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือ เครื่องสแกนบาร์โค้ด YUJIE 3300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดคุณภาพ อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถสแกนบาร์โค้ดที่มีชนาดยาวได้เป็นอย่างดี เช่น บาร์โค้ดไฟฟ้า ประปา บัตรเครดิต บิลชำระค่าสินค้า บริการต่างๆ ฯลฯ


 • ZL2200.png
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น ZL2200 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ZL2200 หัวอ่านแบบLaser อ่านบาร์โค้ด 1D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพใช้ได้

 • Youjie 4600.png
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด2มิติ Youjie รุ่น YJ4600 เครื่องอ่านบาร์โค้ด YJ4600 หัวอ่านแบบarea imagingอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1D และ 2D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพดี

 • YJ5900.png
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบหลายเส้น Youjie 5900 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น YJ5900 หัวอ่านเลเซอร์รอบทิศทางแบบแฮนด์ฟรี ตั้งโต๊ะขนาดเล็กราคาประหยัดที่มีประสิทธิภาพในการสแกนที่เพิ่มขึ้...

 • Youjie HF600.jpg
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น HF600 หัวอ่านแบบ Area-imaging Scanner อ่านบาร์โค้ด 1D,2Dได้ อ่านบาร์โค้ดจากมือถือได้