เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น DA320

Barcode Printer TSC DA320

 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TA320 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ พิมพ์โดยใช้ความร้อนโดยตรง ขนาดเล็กจัดวางง่ายพิมพ์ฉลากได้คมชัดสวยงาม

ความละเอียดการพิมพ์

:300dpi (12 dots/mm)
ความเร็วในการพิมพ์ :102mm (4 ips)/second
ระบบการพิมพ์ :ใช้ความร้อนโดยตรง(Direct Thermal)
หน่วยความจำ :128 MB Flash Memory ,64 MB SDRAM
ความกว้างในการพิมพ์ :105.7mm (4.16")
ความยาวในการพิมพ์ :11,430mm (450")                         
การเชื่อมต่อ :USB2.0
 มิติทางกายภาพ :172 mm(W) x 165 mm (H) x 195 mm (D)
น้ำหนัก : 1.5 kg(3.31 lbs)

  • DA210.jpg
    Barcode Printer TSC DA210 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TA210 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ พิมพ์โดยใช้ความร้อนโดยตรง ขนาดเล็กจัดวางง่ายพิมพ์ฉลากได้คมชัดสวยงาม ความละเอียดการ...

  • DA210.jpg
    Barcode Printer TSC DA310 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TA310 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ พิมพ์โดยใช้ความร้อนโดยตรง ขนาดเล็กจัดวางง่ายพิมพ์ฉลากได้คมชัดสวยงาม ความละเอียดการ...

  • DA210.jpg
    Barcode Printer TSC DA220 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TA220 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ พิมพ์โดยใช้ความร้อนโดยตรง ขนาดเล็กจัดวางง่ายพิมพ์ฉลากได้คมชัดสวยงาม ความละเอียดการ...